Luộc khoai không cần nước, chỉ cần vài chiếc thìa innox khoai vẫn chín bở tơiChỉ với khoai lang, nồi và những chiếc thìa inox là bạn cũng có được những mẻ khoai vàng ươm, mềm y như khoai nướng.

Tags: